Disclaimer

DISCLAIMER

 De volledige inhoud van deze website is in het bezit van of onder controle van ISOSELL BV. Het is verboden de inhoud te wijzigen of te verveelvoudigen. De inhoud mag hoe dan ook niet worden gekopieerd of gebruikt voor andere doeleinden, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming te hebben gekregen van ISOSELL BV.

Hoewel ISOSELL BV ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan ISOSELL BV adviseurs niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. ISOSELL BV kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. ISOSELL BV accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt.

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop ISOSELL BV adviseurs geen invloed heeft. ISOSELL BV kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan ISOSELL BV adviseurs zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat ISOSELL BV adviseurs zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt. 

Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internepublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanner bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen op deze website gedaan.